Historikk

Vegger av bindingsverk med kledning på begge sider (ca.7-13cm) egner seg godt til etterisolering ved innblåsing av Isofiber. Vegger av Lafteverk eller Reisverk kan også isoleres, men her må kledning rives, og veggen lektes ut før isolering. Gulv var vanligvis mangelfullt isolert helt frem til midten av syttitallet. Stubbloftsfyll av leire, kuttflis, eller sagspon ble i enkelte hus benyttet fra rundt det nittende århunder og fram til midten av førtitallet da også mineralull ble brukt som isolasjonsmatriale. Åpenrommet mellom stubbloftsfyllet og gulvbord kan variere fra hus til hus og det kan derfor være vanskelig å forutsi åpenrommet ut fra visse tidsepoker. Se tabell nedenfor. 

Viktig:
Åpenrom mellom isolasjon og gulvplank gir trekkfulle og kalde gulv, selv små åpning på 2-3 cm forårsaker gulvtrekk. Det kan derfor også være en fordel å etterisolere gulv av nyre dato: Frem til slutten av åttitallet der det er brukt mineralullmatter av type B-kvalitet, da denne isolasjon i dag trolig er synket betydelig i sammen. Isolering av denne type gulv utføres enkelt ved innblåsing av isolasjon kun mot yttervegg.


Bygg Iso-Term AS  -  Bergeringen 18, 7100 Rissa  -  Telefon: 915 28 428  -  E-post: post@bi-t.no
Levert av