Termografering

Termografering er en metode for å avlese temperatur på en overflate. Dette gjøres med et Termokamera som er sensitivt for Infrarød Stråling.

Termografering brukes ofte som et verktøy i undersøkelse av bygninger for å avdekke unødvendig varmetap, i elektriske anlegg for å oppdage varmgang eller på andre områder der temperaturforskjeller kan gi en indikasjon på problemer.

Termografering er best egnet for deg som:

  • Planlegger rehabilitering
  • Har høye oppvarmingskostnader
  • Opplever kalde gulv
  • Har mistanke om fuktskader/mugg-/soppvekst
  • Har eldre bolig som er bygget på/om
  • Mistenker dårlig utført byggearbeid (grunnlag for reklamasjon)
  • Skal kjøpe hus, ønsker å dokumentere utført standard

    Vi er sertifisert av DNV, og har mange års erfaring
Levert av  
mangadexmangadex